Çeşme OSGB: Çeşme Occupational Health Services

Çeşme OSGB olarak iş yerinizin tüm ihtiyacı olan hizmetlerimizle yanınızdayız.

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimlerimiz, çalışanlarınızın yapacakları işe uygunluklarını inceleyerek işe giriş muayene raporları düzenler.  Çalışanların yaptıkları işten kaynaklanabilecek meslek hastalıkları konusunda ayrıntılı incelemeler yapar. İş kazalarının önlenmesi için iş güvenliği uzmanıyla iş birliği içinde çalışır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanları iş yerinde mevcut tehlike ve riskleri belirler. İş yeri hekimiyle iş birliği yaparak risk analizini ve acil durum planlarını hazırlar. Çalışanların eğitimi, ortam gözetimi, periyodik izlemler vb vasıtasıyla iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı sağlamak amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.

Çeşme OSGB Online Eğitim

Çeşme OSGB son teknolojiyi yakından takip eder ve siz değerli müşterilerimize eğitimi Her Yerde Her Zaman ve Her Teknoloji’ye uygun olarak sunar.

Online Eğitim İçeriğimiz

Eğitim Konuları

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 • İşyeri temizliği ve düzeni

 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri

 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

 • İlkyardım

Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

 • Elle kaldırma ve taşıma

 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

 • Ekranlı araçlarla çalışma

 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

 • Güvenlik ve sağlık işaretleri

 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

 • Tahliye ve kurtarma