İşyeri Hekimi

Firmanıza atanan işyeri hekimimiz, her ay bildirdiğiniz çalışan sayısına göre hesaplanan süre kadar ziyaret gerçekleştirecektir. Bu süre içinde çalışanlarınızın işe giriş muayenelerini, periyodik kontrollerini yapacak, 6331 sayılı yasayla tanımlanan diğer görevleri yerine getirecektir.

 

Her işyeri;

 1. Az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
 2. Tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
 3. Çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, çalışan başına ayda en az 15 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İşyeri hekimimiz işyerlerinizde aşağıdaki hizmetleri verebilmektedir

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği uzmanıyla iş birliği yaparak risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlama